A DoctuS KBS egy tudásbázisú szakértőrendszer, melynek két komponense van: a keretrendszer és a tudásbázisok. Ez azt jelenti, hogy ez egy üres szoftver, amit arra terveztek, hogy a szakértő döntéshozók a tudásuk alapján saját tudásbázisokat készítsenek.

A tudásbázis építése három folyamatot foglal magában, ezek a tudásgyűjtés (Knowledge Acquisition), a tudásrendezés (Knowledge Engineering) és az alkalmazás, azaz a következtetés (Reasoning). A tudásbázis építésének folyamatát egy tudásrendező tanácsadó (Knowledge Engineering Consultant) is támogathatja.

A tudás megjelenítésére a Doctus szimbolikus logikát használ. Ez azt jelenti, hogy a tudást logikai állítások írják le, amelyek szimbólumokból állnak, amiket “ha...akkor” -szabályok kapcsolnak össze. A szimbólumok fogalmak, azaz a szakértő saját szavai. Emiatt a Doctus a szimbolikus mesterséges intelligencia körébe tartozik. A tudásbázisú rendszereket arra használjuk, hogy döntési alternatívákat értékeljünk, ezért a Doctus egyúttal a döntéstámogató rendszerekhez (Decision Support Systems) is tartozik.

A döntési alternatívákat a Doctusban eseteknek nevezzük. Az esetek értékelése a következtetés. A Doctus egyedülálló módon háromféle következtetésre alkalmas:

ha nincs előzetes tapasztalat a területen és emiatt eredeti döntésre van szükség, akkor  a szakértőnek kell kimondania a döntési szempontokat és a közöttük lévő szabályokat. A rendszer alkalmazza ezeket a szabályokat és előállítja az értékelést. Ezt dedukciónak, vagy szabályalapú következtetésnek (Rule-Based Reasoning – RBR) nevezzük.

Szabályalapú következtetés gráfja

- ha a szakértő ki tudja mondani ugyan a szempontokat, de nem tudja megmondani, hogy melyek fontosak közülük és nem tudja megfogalmazni a közöttük lévő szabályokat, de eléggé tapasztalt, akkor ebből a tapasztalatból kiindulva megtalálhatjuk azokat a szabályokat, amelyek leírják tapasztalat eseteit. Ez a következtetés az indukció, ami az esetalapú következtetés (Case-Based Reasoning – CBR) szimbolikus változata. Mivel jelentős tapasztalatot feltételez a területen, ilyen helyzetben rutindöntésről beszélünk.

- az indukció eredményéből a fontos döntési szempontokat redukcióval határozhatjuk meg. Ez a harmadik fajta következtetés, de csak az indukció után következhet, így nincs harmadik fajta tudásbázis. Csak kétféle tudásbázist építhetünk, szabályalapút és esetalapút.

A DoctuS KBS és a hozzá kapcsolódó tudásrendezés előnyei:

 • átláthatóvá teszi a döntéshozó észjárását
 • magyarázhatóvá válik a döntés
 • csökkenthető a döntéshozáshoz szükséges idő
 • felszínre hozhatóak az olyan döntéshozatali folyamatok során felmerülő konfliktusok gócpontjai, amelyben egyszerre több döntéshozó vesz részt
 • világossá tehetők a döntéshozásban használt fogalmak (siker, eredmény, kudarc) többféle jelentései

A fent leírt tudásbázisokból az elmúlt évek során több százat építettünk fel, így a vállalati döntések szinte összes területét lefedtük már. A szoftver licenc megvásárlása esetén ezek a tudásbázisok önálló termékként szintén megvásárolhatóak.

A Doctus KBS felhasználásának tipikus területei:

 • Beszállító/vevő értékelés
 • Portfólió értékelés
 • Projektek értékelése
 • Technológia kiválasztás
 • Kiszervezés
 • Kiválasztás kulcspozícióra

A szoftver demo-verziója letölthető innen: Doctus 3.0

A Doctus magyar nyelvű részletes leírása letölthető innen: súgó file

Doctus online és letölthető dokumentáció