A Doctus és a korszerű műveltség

A latin doctus szó a művelt értelemmel bíró melléknév. Érdekes módon a műveltséget általában a humán értelmiséghez kapcsolják, a vállalkozók, a vállalkozások, a szakemberek, szakmunkások jószerével kimaradnak az értelmezésből. Bizonyítsam?
Iskolában tanítják például a poeta doctus kifejezést, a tudós költő értelemben. Ennek a Wikipediában is nyomára bukkanunk – lám-lám, az internetes kultúra felől is közelíthetünk. Mint írják: Csokonai Vitéz Mihály “egyszerre volt született őstehetség és tudós költő”. Ha további példát szeretnénk, nyugodtan hivatkozhatunk Babits Mihályra is.

És mennyit hallunk a nagytudású professzorokról, a műveltség továbbadóiról, sőt fejlesztőiről, könyveikről, katedráikról.
Ám végezzük el az ellenpróbát!
Hallott már valaki ájult megemlékezést általános értelemben vett művelt villanyszerelőről, nagyszerű duguláselhárító cégről, a valódi rezsicsökkentésért dolgozó energetikusról, számítástechnikusról, mérnökről?

Példák a műveltségre, a kiválóságra a munka világából

Na jó, időnként szóba jön a munkakultúra hiánya vagy megléte – erről például sokat elmond nekünk a középvezetők képzésében jártas Héder Sándor tréner a Forlongtól.
De látjuk, hogy a marketing munka hogyan válik Európa-hírűvé egy érdekes szegmensben, a Mikulások közegében! Weinreich László idáig vitte a kis hazai “Mikulás-ipar” jó hírét.

Ám ha járjuk a nagyvárosok utcáit és gerilla kert ötlik hirtelen a szemünkbe a szürkeségből, az vajon nem a műveltség jele? Függetlenül attól, hogy a gerilla kertész tanulta-e a latint avagy nem.
És mindezeken túl olvashatunk olyan, pszichológiából felkészült duguláselhárító mesterről, aki a vészhelyzeti hívás után első lépésben a megrendelő megnyugtatását tartja a legfontosabb teendőnek. Vagyis a humánum áll a szolgáltatása középpontjában: az ember. > Szakmákon túli tudás: duguláselhárítás és pszichológia

És ha visszalapozunk az időben, megtagadhatjuk-e a magyar keramiaipart a maga korában világhírűvé tevő Zsolnayaktól a művelt jelzőt csak azért, mert eredetileg nem a humán műveltség alapjaitól rugaszkodtak el és nem a jogtudományokat oktatták valamely jeles katedrán?
És a történelem menetelése közben mindig változik az elvárt ismeretek mennyisége és minősége. A mai ember, legyen az civil, alkalmazott, vállalkozó vagy tudós, munkás az informatika alapjai, az internethasználat nélkülözhetetlenül a műveltségéhez tartozik. A vállalkozói műveltség része: keresőmarketing.

És a kizsigerelt Föld kérdéskörében a megújuló energia lelkes művelőiről, mérnökeiről mit is mondhatnánk? Vagy a vízzel gazdálkodókról, a mezőgazdászokról? Pedig ők teszik hosszú távon élhetővé a földet. A tartós rezsicsökkentés: energetikai tanúsítvány

Továbbá beszélnünk kell a mesterséges intelligenciát világszerte használhatóvá tanító mérnökökről is a ChatGPT, a Microsoft Bing, a Google Bard és más műhelyek világából. És az innovatív felhasználók is figyelmet érdemelnek!

Ugye, igazam van?
Mindenesetre rákérdeztem az “illetékestnél”, a Chat GPT-nél. Két kérdést tettem fel és mutatom is ezeket a válaszokkal együtt. Íme:

Mi a korszerű műveltség definíciója?

A korszerű műveltség általánosan elfogadott definíciója nem létezik, mivel a fogalom értelmezése és jelentése függ az adott kultúrától, időszaktól és társadalmi kontextustól. Általánosságban azonban a korszerű műveltség az a szintű tudás és képesség, amely lehetővé teszi az egyének számára, hogy megértsék és kezeljék a világ összetettségét, tájékozott döntéseket hozzanak és hatékonyan kommunikáljanak másokkal.

A korszerű műveltség fogalma általában magába foglalja a történelmi, kulturális, nyelvi, matematikai és természettudományos ismereteket, valamint az esztétikai érzékenységet, az erkölcsi és társadalmi értékeket, az interperszonális és kommunikációs készségeket, a problémamegoldó és kritikus gondolkodási képességeket és az önálló tanulásra való képességet.

Fontos megjegyezni, hogy a korszerű műveltség nem egy statikus vagy végső állapot, hanem egy folyamatosan fejlődő és változó fogalom, amelynek tartalma és jelentése változhat az idők folyamán.

A mesterséges intelligencia lényegének értése, kezelése napjainkban már a műveltség része?

A mesterséges intelligencia (MI) már jó ideje az emberi fejlődés egyik meghatározó tényezője, és egyre inkább befolyásolja mindennapi életünket és munkánkat. Az MI már most számos területen alkalmazható, például az autóiparban, a pénzügyi szektorban, az egészségügyben, a logisztikában és még számos más területen.

A korszerű műveltséghez hozzá tartozik az MI lényegének legalább alapvető megértése, annak tudatos kezelése és hatékony felhasználása az élet különböző területein. Ez magában foglalja az alapvető fogalmak, mint például az algoritmus, a gépi tanulás, a neurális hálózat és a mély tanulás megértését, valamint az MI által nyújtott lehetőségek és korlátok felismerését.

Az MI bonyolult és sokrétű terület, és a technológiai fejlődés gyorsasága miatt folyamatosan változik. Ezért a korszerű műveltséghez tartozik az is, hogy az emberek képesek legyenek folyamatosan tanulni és alkalmazkodni az MI fejlődéséhez és változásaihoz.

A Doctus honlap célkítűzése, hitvallása

És ezzel máris eljutottunk a Doctus honlap hiánypótló létezéséhez: a kiválóság, a műveltség, az okos megoldások felmutatása a munka világában, méghozzá túllépve a humán és a műszaki világ határain. Azon innen és túl.
További cél, folytatni a kiadó Bognár Stúdió hagyományát, amely a tudásvagyon megosztására irányul. Ennek vélhetően a legkeresettebb területei a